Epidemija korona virusa v R Sloveniji- položaj vrtcev od 16.3.2020 dalje

Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. marcem 2020 zaprti. Dejavnost prenehajo opravljati tudi vsi varuhi predšolskih otrok na domu,ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok.

Vrtci in varuhi predšolskih otrok bodo dejavnost predvidoma lahko nadaljevali s 30.marcem 2020. V obdobju od 16.3. do 30.3.2020 je torej prepovedano delovanje vseh vrtcev in opravljanje varstva predšolskih otrok na domu!

DOVOLJENE IZJEME-NUJNO VARSTVO OTROK bo  organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, s poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem vrtca. 

OBALNE POTREBE PO NUJNEM VARSTVU BO ZAGOTAVLJAL VRTEC KOPER, ENOTA RIBICA.

SREČNO !