O nas

Kako delujemo

Smo zasebni vrtec in izvajamo programe na podlagi Kurikuluma za vrtce, potrjenega s strani MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Naše delo poteka v slovenskem jeziku, izvajajo ga diplomirane vzgojiteljice v sodelovanju s pomočnicami vzgojiteljic, ki v vsakodnevne aktivnosti vpletajo vsebine za spodbujaje radovednosti in aktivnosti otrok. Pri tem so tudi same ustvarjalne, znajo prisluhniti pobudam otrok in staršev.

Področja kurikuluma, matematiko, jezik, gibanje, družbo in umetnost vzogjiteljice podajajo na zanimiv, multidisciplinaren in otrokom razumljiv način, v obliki igre in raziskovanja. Dodana vrednost našega programa so obogatitvene dejavnosti. Vsako leto namreč pripravimo in izvedemo dodatne dejavnosti, ki niso v kurikulumu za vrtce.

Kaj se pri nas dogaja?

Kako sodelujemo s starši?

Splošne informacije in skupne dogovore uresničujemo na roditeljskih sestankih oddelka, najmanj 2x letno. O posameznem otroku se pogovarjamo na govorilnih urah, in sicer vsak 3. torek in 3. četrtek v mesecu.

O otrokovih aktivnostih starše obveščamo preko oglasnih desk v garderobi, preko Facebooka, ter na naši spletni strani. Staršem sta na voljo tudi kontaktni številki:  031 380 800 in 041 612 377.

Seveda pa povabimo starše tudi na srečanja v pravljičnem decembru, ob prebujanju pomladi in ob zaključku šolskega leta.

Kakšne so pravice in obveznosti staršev?
Kako skrbimo za varnost v našem vrtcu?

Obogatitvene dejavnosti

1474388302_67

Angleške urice
Preko iger in pravljic bomo poskrbeli za zgodnje uvajanje angleškega jezika. Naši otroci bodo mali
poligloti.

1474388302_67

Pohodništvo
Skupaj s starši bomo spoznavali lepote narave v bližnji okolici. Aktivnosti se bodo dogajale ob sobotah. O terminih boste sproti obveščeni v vrtcu in na spletni strani.

1474388302_67

Likovne delavnice
Domišljiji bomo dali krila in ustvarjali z različnimi materiali.

1474387872_11_yoga_mediation_meditation_human_relax_fresh

Meditacijska joga
Z gibom in glasbo bomo otroku zagotavljali prijetne občutke sproščanja in umirjanja.

1474388302_67

Glasbene delavnice
Vstopili bomo v svet glasbe in plesa in izrazili sebe skozi gibanje.

1474386853_puppet

Čarobni svet lutk
S pomočjo staršev se bomo podali v čarobni svet lutk. Izdelali bomo lutke in jih oživljali v predstavah.

1474388254_icecupcake-04

Slaščičarna pri Mehurčkih
V decembru bomo gnetli, mesili, svaljkali….in pekli. Zadišalo bo po sladkih dobrotah.

Dnevni red našega vrtca:

7.00- 8.30 Sprejem otrok, igra po želji otroka,
dejavnosti po kotičkih
8.30-9.00 Zajtrk
9.00-11.00 Program in dejavnosti, malica
11.00-12.00 Bivanje na prostem
12.00-13.00 Kosilo
13.00-14.30 Počitek in umirjene dejavnosti
14.30-16.30 Igra po izbiri in malica

Naš kolektiv

Pri nas bomo z visoko motiviranim osebjem odlično poskrbeli za vašega otroka, primarno pri zadovoljevanju njegovih razvojnih potreb in sekundarno pri razvijanju njegove osebnosti in njemu lastnih potencialov. Skupaj z vami se bomo potrudili in vašemu otroku omogočili srečno, sproščeno in radovednosti polno otroštvo.