Vpis

Vpis, sprejem in izpis otrok

decek-1

V vrtec vključujemo predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca dalje, do vstopa v osnovno šolo. Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis na predpisanem obrazcu. Vpisni in izpisni obrazci so na voljo pri direktorici vrtca, oz. dosegljivi tudi na naših spletnih straneh.

Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec, priložiti potrdilo pediatra o dejanskem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih, katerih poznavanje je vzgojiteljici nujno potrebno za otrokovo varnost in delo z njim.

Vpisni list-Mali mehurčki Koper

Knjižica-Mali mehurčki Koper

Cenik

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Subvencije za znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate starši za otroke, ki so vključeni v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Osnova za izračun višine prispevka staršev je dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS. Na podlagi tega je izdelana lestvica, ki starše razvršča v plačilne razrede. Starši morajo odmerjeni mesečni prispevek poravnati v osmih (8) dneh od prejetega računa. Starši so vrtcu dolžni redno posredovati vse spremembe o pomembnih osebnih podatkih.

ZA SKUPINO 1-3 LETA

ODLOČBA POLNA CENA 1-3 PRISPEVEK OBČINE PRISPEVEK STARŠEV ZA PRVEGA OTROKA PRISPEVEK OBČINE IN MINISTRSTVA ZA DRUGEGA OTROKA PRISPEVEK STARŠEV ZA DRUGEGA OTROKA
0% 723,00 575,45 147,55 575,45 147,55
10% 723,00 517,91 205,10 585,14 137,40
20% 723,00 460,36 262,64 595,76 127,24
30% 723,00 402,82 320,19 605,92 117,09
35% 723,00 374,04 348,96 610,99 112,01
43% 723,00 328,01 394,99 619,12 103,88
53% 723,00 270,46 452,54 629,27 93,73
66% 723,00 195,65 527,35 642,47 80,53
77% 723,00 132,35 590,65 653,64 69,36

ZA SKUPINO 3-5 LET

ODLOČBA POLNA CENA 3-5 PRISPEVEK OBČINE PRISPEVEK STARŠEV ZA PRVEGA OTROKA PRISPEVEK OBČINE IN MINISTRSTVA ZA DRUGEGA OTROKA PRISPEVEK STARŠEV ZA DRUGEGA OTROKA
0% 570,00 449,65 120,35 449,65 120,35
10% 570,00 404,69 165,32 461,69 108,32
20% 570,00 359,72 210,28 473,72 96,28
30% 570,00 314,76 255,25 485,76 84,25
35% 570,00 292,27 277,73 491,77 78,23
43% 570,00 256,30 313,70 501,40 68,60
53% 570,00 211,34 358,66 513,44 56,56
66% 570,00 152,88 417,12 529,08 40,92
77% 570,00 103,42 466,58 542,32 27,68

Za vsak dan odsotnosti otroka se odštejejo strošek prehrane v znesku 1,90 eur.
Cenik velja za Občino Koper in Ankaran, za ostale občine se cene preračunajo glede na ceno javnega vrtca, ki velja v občini, od koder je otrok.

Koper, 1. 02. 2024